Vijesti

 


Zimsko prebrojavanje ptica močvarica 2014.


Poštovani članovi i ljubitelji ptica!

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode poziva Vas da se uključite u tradicionalno zimsko prebrojavanje ptica močvarica koje se na području Hrvatske odvija između 01.-31. siječnja 2014. godine (pri čemu sredina siječnja predstavlja optimalni period za prebrojavanje).

Kao i proteklih godina, ovaj projekt od međunarodnog i nacionalnog značaja organizira se pod vodstvom našeg Društva, te brojnim drugim domaćim i stranim nevladinim organizacijama, promatračima i ljubiteljima ptica.

Bila bi nam velika čast da svojim sudjelovanjem pomognete ovoj akciji boljeg upoznavanja migracija i biologije ptica vodenih staništa. Kako nam je cilj prebrojavanjem obuhvatiti što veće područje i što veći broj lokaliteta, smatramo Vašu suradnju neophodnom.

Tijekom proteklih godina izradili smo popis lokaliteta koji sadrži 844 vlažna i močvarna područja na kopnenom dijelu Hrvatske, uključujući odgovarajuće tokove svih rijeka (slika 1). Na pojedinim lokalitetima vršena su redovita zimska prebrojavanja, dok veći dio do sada nije bio ovim prebrojavanjima obuhvaćen. Kako redovita promatranja omogućuju odgovarajuće znanstvene analize i procjene trendova dugoročni cilj nam je osigurati mrežu redovitih promatrača na svim lokalitetima.

U dosadašnjim prebrojavanjima morska obala, nažalost, nije bila dovoljno zastupljena iako na njoj zimuju brojne močvarice.

Slika 1. Dio mreže vlažnih i močvarnih područja u kopnenem dijelu Hrvatske

Za nadolazeće prebrojavanje preporučujemo da u navedenom periodu odaberete najpovoljniji dan (ili dane) za prebrojavanje kako bi se izbjegle moguće neprilike koje mogu negativno utjecati na rezultate prebrojavanja (npr. magla, lov i sl.).

Mnoge vrste ptica močvarica se ne zadržavaju samo na vodenim staništima (kao npr. galebovi koji se mogu naći na smetlištima, poljima, u lukama itd.) te Vas stoga molimo da osobitu pozornost obratite i na takve lokalitete tj. staništa.

I na kraju – što i kako ćemo prebrojavati tijekom siječnja? Rijeke i druge vodotokove je najbolje prebrojavati iz čamca (kod vodotokova koji su premali za plovilo potrebno se kretati duž obale) pri čemu brojimo sve viđene ptice od jedne do druge obale. Potrebno je naznačiti početak i kraj pregledanog vodotoka, a kod velikih rijeka na kojima se nalaze oznake riječnih kilometara najbolje je zabilježiti brojnost po svakom kilometru zasebno.

Jezera, ribnjake i akumulacije najbolje je prebrojavati s pogodnih točaka na obali, ali trebamo jasno napisati postotak pregledanog područja tj. da li je promatranjem obuhvaćeno cijelo područje ili samo njegov dio.
Podaci Vaših prebrojavanja postati će dio globalne baze podataka o pticama močvaricama koje služe za njihovu efikasniju zaštitu, te se mogu vidjeti na slijedećim web stranicama:

Wetlands International
Wings over Wetlands
Molimo Vas da rezultate prebrojavanja na vašim područjima dostavite putem priložene Excel tablice na e-mail adresu: Tibora Mikluške pri čemu je potrebno navesti ime i prezime promatrača, datum, ime lokaliteta, vrstu i broj jedinki prebrojanih ptica močvarica. Radi lakšeg dostavljanja podataka molim Vas da se poslužite priloženim formularom.

U slučaju dodatnih pitanja molim Vas da mi se bez ustručavanja obratite na gore navedene kontakte.

U prilogu Vam također dostavljam rezultate prebrojavanja na području Hrvatske za period 1967-2013./ Pogledaj /

Unaprijed hvala na suradnji!

Sve najbolje u privatnom i profesionalnom životu, te uspješnu Novu 2014. godinu i tisuće ptica želi Vam

Tibor Mikuska