Vijesti

Održana redovna skupštuna Društva

 

U Zagrebu 15 veljače 2014. godine održana je redovna skupština našeg Društva. Nažalost kao i proteklih godina odazvao se vrlo mali broj članova.

Na skupštini su predloženi i usvojeni temeljni akti za rad društva za proteklu 2013. godinu kao i akti i planovi rada za tekuću 2014. godinu.

Na početku Skupštine usvojena je promjena Dnevnog reda zbog osobnih zatijeva Gđe. Andreje Radović i Marije Tusum za razrješenjem dužnosti iz Znanstveno-stručnog savijeta odnosno Nadzornog odbora. Te je dodata točka dnevnog reda imenovanje člana Nadzornog odbora. A na prijedlog prisutnih članova dopunjena točka Razno.

Tijekom Skupštine pročitano je i jednoglasno usvojeno Izvješće o radu u 2013. godini. Zatim Financijsko izvješće za 2013. godinu.

Potom je jednoglasno usvojen Prijedlog plana rada za 2014. godinu i Prijedlog financijskog izvešća za 2014. godinu. A za voditelja projekta
EUROBIRDWATCH 2014 izabran je Darko Podravec.

Na osobni zahtijev razrješana je dužnosti obnašanja člana Znanstveno-stručnog savjeta Dr.sci Andreja Radović te nije izabran novi član jer po Statutu Društva nije određeno koliko članova mora imati taj savjet.

Na osobni zahtijev razrješena je obnašanja dužnosti člana Nadzornog odbora Gđa. Marija Tusum.

Na prijedlog, Tibora Mikluške, jednoglasno je usvojen Gdin.Zdenko Tkalčec za novog člana Nadzornog odbora.

Jednoglasno je usvojeno da će se "Deklaracija o lovstvu" još detaljnije razraditi i uz dodatak uvodnog dijela naknadno usvojiti na sljedećoj Skupštini ili od strane Nadzornog odbora pa tek potom proglasiti i plasirati u medije. Te da će se za to potražiti pomoć svih članova i kolega iz Slovenije koji su takovu deklaraciju već donjeli.

Usvojen je prijedlog da se za "Pticu godine" proglasi bijela roda te da će se medijski i kroz razne druge aktivnosti promovirati zaštita te ptice. Naime naša partenrka udruga BIOM isto će proglasiti bijelu rodu pticom godine pa se udruženim snagama može bolje poromovirati zaštita.

 

Cjeloviti zapisnik sa Skupštine možete pročitati OVDJE

 

Izvršni odbor HDZPP-a