Reakcije Društva

 

Prijava protiv Vodogradnje Osijek d.d. zbog izgradnje obaloutvrde i uništavanja staništa bregunica /PRIJAVA /

Zahtjev za preispitivanje pristupnog procesa RH zbog neprovođenja Okvirne direktive o vodama (Water Framework Directive) i gospodarenjem vodama koje je u potpunosti protivno načelima Europske unije. /ZAHTIJEV/

Open complaint to the European Commission /ŽALBA/

Prijava protiv tvrtke PP Orahovica – RJ Ribnjačarstvo Grudnjak radi uništavanja staništa strogo zaštićenih svojti 2011 /PRIJAVA/

Tužba HDZPP-a Upravnom sudu RH protiv Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u predmetu ocijene prihvatljivosti za okoliš zahvata Višenamjenskog kanala Dunav – Sava. /TUŽBA/

Zakon o vodama - legalizacija iskapanja šljunka /MEDIJSKO PRIOPČENJE/

Problematika vezana uz zabranu eksploatacije šljunka i pijeska iz riječnih korita /Pismo predsjedniku Josipoviću/

Zakon o vodama – primjedbe i dopune /Primbjedbe na Zakon/

Zakon o zaštiti okoliša /Primbjedbe na Zakon/

Zakon o zaštiti prirode /Primbjedba na Zakon/

Zakon o otpadu / Primbjedbe na Zakon/

Tužba protiv Rješenja o prihvatljivosti izgradnje sustava navodnjavanja Baranje iz lateralnog kanala Kneževi Vinogradi-Zmajevac za okoliš i ekološku mrežu. /Tužba/

Tužba protiv Rješenja o prihvatljivosti izgradnje vjetroelektrane Bila Ploca za okoliš i ekološku mrežu. /Tužba/

Tužba protiv Rješenja za vjetroelektranu Udbina. /Tužba/

Žalba protiv Rješenja za regulaciju vodotoka Bijele /ŽALBA/