Vijesti

PRIMJEDBE I DOPUNE HDZPP-a NA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA

 

Tijekom provedbe ovog Savjetovanja javnosti je prikazan samo Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodama, bez ikakvih popratnih dokumenata iz kojih bi bilo vidljivo iz kojih razloga se izmjene i dopune predlažu, te koje će posljedice ove izmjene i dopune Zakona o vodama prouzročiti.

To se između ostalog odnosi i na ustavnu ocjenu za donošenje zakona, ocjenu stanja, osnovna pitanja koja se uređuju predloženim zakonom, kao i na ocjenu financijskih i drugih sredstava potrebnih za njegovu provedbu.
Iz razloga što je šlampavošću djelatnika Ministarstva poljoprivrede na javno savjetovanje stavljen nepotpuni dokument koji ne sadrži ove bitne elemente svakog zakonskog prijedloga tražimo da se Rješenjem javno savjetovanje poništi, te da se organizira novo javno savjetovanje na kojem će biti predstavljen cjeloviti dokument s odgovarajućim gore navedenim obrazloženjima.

Pročitaj cjeloviti dokument

 

HDZPP