Vijesti

 

Primbjedba na iskapanje Dravskog šljunka... /17.01.2015/

Odabrana fotografija godine /25.12.2014 /

Nevladine udruge uputile protesno pismo / 01.12.2014/

Biramo fotografiju godine HDZPP-a / 01.12.2014 /

Godišnji izvještaj Projekta čaplja /29.11.2014/

Izrađena karta članova HDZPP-a /26.11.2014/

Knjiga Gorana Šafareka ŠODERICA PODRAVSKO MORE / 24.11.2014/

Primbjedba na izgradnju ceste Zagreb-Veleševac / 01.11.2014 /

Monitoring populacije modrovoljke i crnoprugastog trstenjaka /28.10.2014/

Uložena primbjedba na plovni put rijeke Save / 26.10.2014 /

Uložena primbjedba na Studiju plovnost rijeke Save / 26.10.2014 /

Uložena Primbjedna na zahvat obaloutvrda Mlaka-Košutarica /26.10.2014/

Izvješće istraživanja bregunice i kulika sljepčića / 25.10.2014/

Izvještaj HDZPP-a za eurposko promatranje ptica 2014 / 12.10.2014/

Izvještaj Europskog promatranja ptica iz Luxenburga / 06.10.2014/

Poziv na Europsko promatranje ptica 2014 /24.09.2014/

Obalo-utvrde na rijeci Savi kod Samobora /21.09.2014/

Za ove poplave je odgovoran čovjek i gospodarenje vodama /20.05.2014/

Međunarodni dan bio-raznolikosti u Maksimiru /18.05.2014/

Dabar na Poljanskim ribnjacima / 08.08.2014/

Poziv članovima HDZPP-a na prebrojavanje bijelih roda / 21.04.2014/

HDZPP uputio svoje mišljenje o sadržaju strateške studije na okoliš Ministarstvu gospodarstva za projekt"Zagreb na Savi" /12.04.2014/

7. Međunarodno prebrojavanje bijelih roda /12.04.2014/

Državni zavod izdao novu Crvenu knigu /11.03.2014/

Peticija za spas naših šuma / 28.02.2014 /

Obilježavanje Svjetkog dana divljih vrsta / 28.02.2014 /

Gostovanje HDZPP-a u emisiji Društvena mreža na HRT-u / 26.02.2014/

Gostovanje HDZPP-a u emisiji Što vas žulja / 24.02.2014/

Nova inicjativa IMPEL-a u borbi protiv ilegalnog ubijanja i hvatanja ptica na području EU / 23.02.2014 /

Održana redovita skupština Društva / 19.02.2014/

Novi film Gorana Šafareka o Crnoj mlaki / 18.02.2014/

Uništeno jedno od posljednih staništa bregunica na Dravi. 13.02.2014

Dabar poginuo prilikom rušenja stabla. 09.02.2014

Poziv članovima na redovnu Skupštnu Društva. 03.02.2014

Obilježavanje Svijetskog dana močvarnih staništa 23.01.2014

Žurno zaustavite trovanje glodavaca. 16.01.2014

HDZPP sudjelovao u emisiji EKO ZONA NA HRT-u. 08.01.2014

Poziv na zimsko prebrojavanje ptica močvarica 2014. 06.01.2014