Vijesti

Mišljenje HDZPP-a o ukidanju POR Sava-Strmec i Sava-Zaprešić

 

Na zahtijev Državnog zavoda za zaštitu prirode naše je Društvo poslalo svoje mišljenje:

Temeljem navedenih promatranja i podataka smatramo da su svi relevantni čimbenici za očuvanje POR Sava-Strmec prisutni (staništa, vrste ptica radi kojih je proglašen) te da nema dokaza da je došlo do znatnog narušavanja karakteristika i prirodnih vrijednosti zbog kojih je proglašen zaštićenim područjem. Da je tome tako svjedoči i recentno gniježđenje orla štekavca, najveće ptice grabljivice ovog područja koja kao top-predator predstavlja indikator kvalitete staništa, kao i populacija svojti koje mu služe kao plijen.

Nadalje, smatramo kako je rezervat Sava-Strmec, uz pripadajuća poplavna područja rijeke Save i šljunčare, izrazito važno područje za odmor ptica tijekom seobe kao i zimovalište za brojne vrste naših i sjevernijih populacija. Stoga smatramo da bi se podučje oba rezervata trebalo proširiti tako da obuhvaća cjelokupnu preostalu poplavnu dolinu rijeke Save od hrvatsko-slovenske granice do Podsuseda, uključujući šljunčare Orešje i Rakitje.

Uz to želimo naglasiti da je očuvanjem tog područja kao Ornitološkog rezervata nužno radi očuvanja cijele gnijezdeće populacije ptica u inače sve jače urbaniziranom području ovog dijela poplavne doline Save. To se ne odnosi samo na orla štekavca, koji je nakon nekoliko desetljeća ponovno, tri godine za redom, uspješna gnjezdarica u rezervatu ili crnih roda, pčelarica, bregunica i ostalih ptica sa Crvenog popisa ugroženih vrsta. Već i svih ostalih autohtonih vrsta a koje su kao gnijezdarica prisutne na tom staništu.

 

/ Pogledaj cjelovito mišljenje /

HDZPP