Vijesti

ISTRAŽIVANJE BREGUNICE I KULIKA SLJEPČIĆA-KONAČNO IZVJEŠĆE

Ovo kratko istraživanje pokazalo je i dokazalo izuzetnu vrijednost rijeke Save od Siska do Stare Gradiške za ugrožene svojte ptica, osobito indikatorske svojte koje ukazuju na neometano odvijanje hidro-morfoloških procesa meandriranja i sedimentacije.

Istraživanje je također ukazalo na one dionice rijeke Save koje su u boljem hidro-morfološkom stanju i koje su bliže ostvarivanju ciljeva postavljenih Direktivama Europske Unije, osobito Okvirnom direktivom o vodama, te direktivama o staništima i pticama...Pogledaj cjelovito izvješće

HDZPP