Vijesti

Smatramo da projekt „Zagreb na Savi“ ne može biti istoznačni dokument Programu zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska

Iz slijedećih razloga:


Projekt „Zagreb na Savi“ je jednostrano razvijeni projekt pod imenom
“Višenamjenski hidrotehnički sustav zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska”6 koji ne predstavlja niti dugoročno, niti održivo, niti ekolološki optimalno rješenje problema vezanih uz rijeku Savu i zaobalja, a koji su neposredna posljedica neodgovarajućeg upravljanja rijekom Savom u prošlosti, izgradnjom hidrocentrala u uzvodnim dijelovima, regulacijama Save i njenih pritoka, te prekomjernom urbanizacijom, šljunčarenjem, navodnjavanjem i neodgovarajućim rješavanjem otpada i otpadnih voda.


Projekt „Zagreb na Savi“ se, unatoč tvrdnjama da je riječ o „novom konceptu“ u cijelosti temelji na zastarjelom načinu razmišljanja upravljanja vodama, a najveći dio projekta (izgradnja niza novih hidroelektrana na Savi; izgradnja odteretnog kanala Sava-Odra-Sava) predstavljaju zastarjela ili tek neznatno modificirana rješenja iz Studije regulacije i uređenja rijeke Save iz 1968. godine razvijenog u bivšoj Jugoslaviji.
Idejno rješenje projekta su razvile tvrtke Elektroprojekt, IGH d.d., Vodoprivrednoprojektni biro d.d. i Rudarsko-geološko-naftni fakultet iz Zagreba bez uključivanja svih zainteresiranih dionika i javnosti.


Projekt „Zagreb na Savi“ temelji se na konceptu izgradnje niza novih hidroelektrana, odteretnog kanala Sava-Odra-Sava te daljnjem reguliranju rijeke Save i njenih pritoka. Upravo su ove tri aktivnosti (hidroelektrane, regulacije rijeke i diverzija dijela voda) provedene tijekom prošlog stoljeća uzrokovale sve ključne probleme s kojima se danas susreće područje od Zagreba do Siska – prvenstveno sniženje dna rijeke Save.

 

Izradio Tibor Mikuška

 

Pogledaj cjeloviti dokument

HDZPP