Vijesti

Dabar poginuo na radnom mjestu

 

Nažalost da i kod životinja postoji stradavanje na "radnom mjestu" dokazuje žalosna vijest koju nam je objavila Javna ustanova-Međimurska priroda.

Njihovi su djelatnici uočili stradavanje dabra prilikom rušenja stabla za izgradnju ili utvrđivanje svoje nastambe. Nasvakidašnja nesreća se dogodila području Općine Sveti Martin na Muri kod Vrhovljana i Žabnika.

Inaće dabar živi na vodotocima i vodenim površinama obraslim bogatom močvarnom vegetacijom zeljastih i drvenastih vrsta. Osnovni stanišni uvjet za dabra je stalna i dovoljno duboka voda (minimalno 30 cm). Ukoliko nastanjuje manji vodotok koji je ponekad preplitak, na njemu izgradi branu kako bi osigurao dovoljnu razinu vode i zaštitio ulaz u nastambu. Dabar je isključivi biljojed – hrani se grančicama i korom mekanih listača, vrbama, topolama i johama, a u slučaju da se u blizini nalazi neka poljoprivredna kultura, dabar odlazi i na nju u potrazi za hranom. Najintenzivnije “ruši” stabla od listopada do prosinca, a mnogo manje od siječnja do svibnja, nakon čega dolazi sezona zeljastih vrsta.

Dabar (Castor fiber L.) je sisavac iz porodice Castoridae i jedan od najvećih glodavaca (najveći glodavac sjeverne hemisfere). Najvažnija karakteristika glodavaca su povećani sjekutići (glodnjaci) u gornjoj i donjoj čeljusti. Dabrovi glodnjaci su specifični – iznimno su veliki i neprestano rastu. S prednje strane prekriveni su narančastim slojem cakline, a sa stražnje bijelim dentinom. Služe za hranjenje, čišćenje krzna, rušenje stabala te prenošenje mladih i grančica.

Cjeloviti tekst i fotografije stradavanja možete pogledati na linku;

Vijest preuzeta OVDJE

HDZPP