Vijesti

Hrvatski zavod za zaštitu prirode objavio novo izdanje ugroženih vrsta ptica Republike Hrvatske

 

Ljepota ptičjeg ruha i ptičji pjev oduvijek su ljudima bili izvor divljenja i inspiracije. Osim znanstvene i estetske vrijednosti, ptice imaju i znatnu gospodarsku važnost. Hrane se kukcima i korovskim biljkama koje umanjuju prihode u poljoprivredi i šumarstvu, a sove i dnevne grabljivice kontroliraju populacije glodavaca te time štite poljoprivredne kulture, ali i umanjuju rizik od zaraznih bolesti koje prenose glodavci. Crvena knjiga ptica Hrvatske daje cjeloviti pregled stanja ugroženosti našeg ptičjeg svijeta, potanko opisuje 81 ugroženu vrstu i kao i prvo izdanje na jednome mjestu okuplja najvažnije podatke o našoj ornitofauni te predstavlja temelj za buduća djelovanja u zaštiti i istraživanju ptica.

Novost u ovom drugom izdanju Crvene knjige ptica Hrvatske, je da su ovaj put korištene i smjernice za primjenu IUCN kriterija na regionalnoj razini. Dosljedno su slijeđeni kriteriji za gotovo ugrožene (NT) i nedovoljno poznate (DD) vrste pa je i promjena kategorija kod većine vrsta u ovoj knjizi je rezultat preciznije primjene kriterija te novoprikupljenih podataka.

Nažalost, na popis ugroženih vrsta dospjele su i neke nove vrste poput bregunice (Riparia riparia), a za neke se status ugroženosti pogoršao (npr. suri orao (Aquila chrysaetos) i čaplja danguba (Ardea purpurea)).

Sa stanovišta zaštite prirode, brojke koja Crvena knjiga ptica iznosi zaista su upozoravajuće. Od 230 vrsta ptica redovitih gnjezdarica Hrvatske, 91 vrsta (39%) nalazi se na Crvenom popisu, od čega je 56 vrsta ugroženo, tj. pripadaju kategorijama kritično ugroženih (CR), ugroženih (EN) i osjetljivih (VU) vrsta. Za razliku od gnjezdarica, u ovoj crvenoj knjizi nisu procjenjivane sve vrste koje imaju status zimovalica i preletnica. Ipak, zabrinjavajući su podaci da je od 39 procjenjivanih preletnica njih devet (25%) ugroženo, a jedna je vrsta izumrla. Od 14 vrsta procijenjenih zimovalica devet (50%) je ugroženo.

Korištenje prirodnih resursa osobito vodno gospodarstvo, šumarstvo i krivolov predstavljaju najveću prijetnju pticama Hrvatske tj. prijetnja su opstanku čak 89% ugroženih vrsta.

Novost je što se može preuzeti u PDF-u / Crvena knjiga u PDF-u /

 

/ Vijest preuzeta iz /

HDZPP