Vijesti

CRNA MLAKA

Iako prevladava mišljenje da je čuvana priroda zapreka razvoju, duboko u pokupskim šumama primjer je suživota čovjeka i prirode. Dok se u maglovita jutra hrane na stotine čaplji, radnici mrežama vade ribu koja završava na stolovima Italije pa sve do udaljene Engleske. Uz čaplje, tu su još mnoge vrste ptica, a posebice patke njorke kojima je Crna Mlaka najvažnija postaja na selidbenom putu. Krajem ljeta okuplja ih se i do 6000, a važnost tog broja shvatljivija je ako znamo da se u većini europskih zemalja gnijezdi tek nekoliko desetina ili stotinjak parova te vrste.

Teško je pojmiti da je takva divljina samo 30-ak kilometara udaljena od Zagreba. Kako opstaju zajedno čovjek i ptice, pogledajte u filmu biologa Gorana Šafareka o ornitološkom rezervatu i ribnjacima Crna Mlaka, nastalim u sklopu međunarodnog projekta Adriatic Flyways, zaštite selidbenih puteva ptica.

Najavu filma pogledajte na linku / Trailer /

HDZPP