Vijesti

 

Uništeno stanište kolonije 1500 bregunica

 

Tijekom obavljanja redovitog pregleda rijeke Drave u sklopu međunarodnog zimskog prebrojavanja ptica močvarica, članovi HDZPP-ana rijeci Dravi, dana 22. siječnja 2014. na 65 rkm rijeke Drave zatekli su mehanizaciju i ljudstvo tvrtke Vodogradnja d.d. iz Osijeka u izgradnji obaloutvrde.

Obaloutvrda, dužine 320 metara, izgrađena je na desnoj obali rijeke Drave na području staništa rijetkih preostalih strmih obala. Područje se nalazi u sastavu regionalnog parka „Mura-Drava“, te Natura2000 POP područja HR1000016 „Podunavlje-donje Podravlje“, te POVS HR2001308 „Donji tok Drave“. Prilikom izgradnje obaloutvrde u potpunosti je uništena najveća kolonija strogo zaštićene svojte ptica bregunice (Riparia riparia).

Lokacija izgradnje

Ova kolonija je pojedinih godina imala i do 1500 parova bregunica, dok je 2013. godine u njoj gnijezdilo 450 parova ovih ptica. Ut to ova je kolonija također bila jedna od dvije preostale na čitavom potezu rijeke Drave od njenog ušća do Donjeg Miholjca (od 0-72 rkm).

Naime, ostale su kolonije, na 14 rkm, na 31 rkm te mnoge ostale tijekom posljednjih 10 godina postepeno uništene upravo izgradnjom obaloutvrda i drugih vodnih građevina. Te time uništili, sada možemo reći, gotova sva gnijezdilišta stogo zaštićene svojte koja se nalazi na Crvenom popisu RH u statusu Osijetljive gnijezdeće populacije (VU).

Gnijezda bregunica na Dravi

Stoga je HDZPP u suradnji sa Prirodoslovnim društvom Drava podnijeli prijavu protiv Vodogradnje d.d., Osijek, zbog izgradnje obaloutvrde na rijeci Dravi i uništavanja kolonije strogo zaštićene svojte ptica.

 

HDZPP