Vijesti

Poziv na prebrojavanje bijelih roda 2014. godine

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode već sedmu godinu za redom poziva sve ljubitelje prirode na prebrojavanja roda! Ova godina posebno je važna jer se u cijeloj Europi se provodi 7. Međunarodno prebrojavanje bijele rode. Prebrojavanje u Hrvatskoj koordiniraju udruge BIOM, BirdLife u Hrvatskoj, i naše Društvo a u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode, javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima i drugim nevladinim udrugama, te uz podršku njemačke organizacije za zaštitu ptica i prirode "NABU". U skladu sa time bijelu rodu Ciconia ciconia 2014. godinu proglasili smo pticom godine.

7. Međunarodno prebrojavanje bijelih roda sastavljeno je od niza aktivnosti poput prebrojavanja postojećih gnijezda bijelih roda, prebrojavanja mladih u gnijezdima te mjerenje uspješnosti gniježđenja. Ove aktivnosti su istovjetne nacionalnom monitoringu gnijezdeće populacije bijele rode kojeg koordinira Državni zavod za zaštitu prirode.

Pošto je ovogodišnje prebrojavanje međunarodnog karaktera neophodno je postići usklađenost prikupljenih podataka u cijeloj Europi. Zbog toga ćemo koristiti OBRAZAC definiran od strane Državnog zavoda za zaštitu prirode, a koji je proširena verzija prošlogodišnjih obrazaca. Najvažnija razlika je u tome da se gnijezda obilaze u dva navrata. U prvom navratu između 20. travnja i 20. svibnja sakupljaju se podaci o lokacijama gnijezda i opći podaci o samom gnijezdu, dok se u drugom navratu između 15. lipnja i 10. srpnja bilježi uspješnost gniježđenja u svim gnijezdima. Svaki pojedini obrazac ispunjava se na oba obilaska istog gnijezda, pa ih je po mogućnosti potrebno printati dvostrano na jedan list i pažljivo proučiti.

Razlog za obavljanje dva obilaska je u velikom broju naselja za koje je potrebno nedvosmisleno ustanoviti posjeduju li gnijezdo bijele rode ili ne. Naime, radi se o tako zvanom cenzusu koje se obavlja svakih deset godina, kada se svi mogući podaci o nekoj vrsti sakupljaju „od nule“. Samo tako sakupljeni podaci imaju jednaku vrijednost i na osnovu njih moguće je odrediti trendove ugroženosti i njihove uzroke za svaku pojedinu regiju. Sve su ove aktivnosti usmjerene prema boljem razumijevanju promjena u okolišu koje su nastale u proteklih 10 godina odnosno od prethodnog Međunarodnog prebrojavanje bijelih roda. Prikupljanje ovakvih podataka olakšava nam zaštitu i naših bijelih roda.

Bijele rode se nakon seobe od oko 15.000km i prevladavanja mnogih opasnosti sa kojima se na tom putu susreću vraćaju na vlastita gnijezda, gdje predstavljaju jedan od najvažnijih indikatora stanja u kojem se nalazi naš okoliš. Naime, jedan par roda hrani sebe i svoje mlade u dobro očuvanim vlažnim livadama u blizini većih i manjih vodotoka, ribnjaka i jezera. Ukoliko se u Vašoj okolici smanjuje broj roda ili ih više nema, možete si postaviti pitanje zašto je to tako, te hoće li biti negativnih utjecaja i na Vaš život. Gdje se bijele rode gnijezde možete vidjeti na Interaktivnoj karti dovršenoj prošle godine, sadrži gotovo 1500 lokacija.

Rode i njihova gnijezda lako su uočljiva tako da u ovim aktivnostima sudjelovati može svatko, dovoljno je pogledati kroz prozor kuće, automobila, autobusa ili vlaka, na putu na posao, školu, prijateljima ili rodbini. Pri tome promatrajte krove kuća, krovove gospodarskih objekata, dimnjake, električne stupove, stabla i tako dalje. Svakako ćemo cijeniti sve informacije iz prvog obilaska koje dobijemo i iz naselja koja još NISU na popisu do sada poznatih nam lokacija. Takve lokacije odmah dojavite!

Nakon oba obilaska, uočeno treba pomoću potpuno ispunjenog obrasca poslati našem koordinatoru projekta, putem maila, Darku Podravcu ili poštom na Državni zavod za zaštitu prirode, Trg Mažuranića 5, 10000 Zagreb, uz naznaku „CENZUS BIJELE RODE“. Više informacija možete dobiti do Darka Podravca na 091/7295-891.

Šaljite nam i fotografije i komentare! Najbolje fotografije koje će, uz navođenje autora, biti će kao i svake godine iskorištene za izradu originalnih zahvalnica, i upućene svim sudionicima te predstavljene na našoj web stranici kao fotografije mjeseca.

Pročitajte: Program monitoringa za bijelu rodu.

Darko Podravec