Publikacije

 

1. PTICE DUŽ RIJEKE ČESME, Autor Darko Podravec /BROŠURA/

2. PTICE GRAGLJIVICE, Autor Darko Podravec /PLAKAT/

3. PTICE DUŽ RIJEKE ČESME, Autor Darko Podravec /PLAKAT/

4.PTICE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, Autor Sandro Jurišić /ZATRAŽI/

5. PROTECTING EUROPE's LIFELINE, Tibor Mikluška i razni autori /BROŠURA/

6. ZAŠTITA PRIRODE NA ZGRADAMA, Izdavač NABA/HDZPP /BROŠURA/

7. PTICE GRADA SISKA, Autor Željko Vasilik /BROŠURA/

8. THE „AMAZON OF EUROPE”, Izdavač WWF /BROŠURA/

9. WETLANDS OF CROATIA, Autor Goran Šafrek /VIDEO/

10.NATURA 2000 - PONOS HRVATSKE, Autor Goran Šafrek /VIDEO/

11.RIJEKE HRVATSKE, Autor Goran Šafrek /VIDEO/

12.REGIONALNI PARK MURA-DRAVA, Autor Goran Šafrek /VIDEO/

13.VELEBIT SUROVA LJEPOTA, Autor Goran Šafrek /VIDEO/

14. CRNA MLAKA, Autor Goran Šafarek / VIDEO /