Projekti Društva

POPISIVANJE GNIJEZDA PTICA SELICA U URBANIM PODRUČJIMA

Povodom međunarodnog Svjetskog dana ptica selica koji se održava drugog vikenda svakog svibnja Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode organizira sakupljanje i arhiviranje podataka o lokacijama gnijezda i kolonija ptica selica u gradovima i selima diljem Hrvatske. Na sudjelovanje u ovoj akciju poziva se cjelokupna javnost.

S obzirom da je međunarodna tema ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana ptica selica: "Spasite ptice selice u nevolji - svaka vrsta se broji!" HDZPP se želi orijentirati na seobene i druge vrste ptica koje se radi razmnožavanja gnijezde u urbanim područjima: lastavice, piljke, crne čiope, bijele čiope, bregunice, rode, male ušare, kukuvije, ćukove, vjetruše i druge. One se gnijezde na pročeljima građevina, u haustorima, u pukotinama zidova, u gospodarsko-poljoprivrednim građevinama, u potkrovljima, u zvonicima, u tornjevima, u silosima, u dupljama i krošnjama u parkovima.

Ptice selice posljednjih su desetljeća u sve većoj životnoj opasnosti iz mnogih razloga, a uzročnik je uglavnom čovjek i njegov utjecaj na okoliš. Mnoge ptice selice se na svojim seobama dugim tisućama i tisuća kilometara, a koje su im osnovno sredstvo za preživljavanje, susreću sa sve većim problemima: uništavanjem staništa za odmor i prehranu zbog stvaranja poljoprivrednih i drugih površina, hranjenjem otrovanim piljenom u prirodi, stradavanjem u lovu i krivolovu, širenjem pustinja zbog globalnog zatopljenja… Jedan od načina da pomognemo u preživljavanju vrsta koje su neophodne za očuvanje biološke raznolikosti kod nas i u svijetu je taj da kada stignu na gniježđenje u Hrvatsku da ih ne ometamo u razmnožavanju.

Naime, HDZPP zadnjih godina dobiva sve više informacije od svojih članova, ostalih ljubitelja prirode, ali i iz medija da se odnos prema tim zakonom strogo zaštićenim zavičajnim svojtama znatno pogoršava, naročito u urbanim područjima. Gnijezda se ruše, neka čak i u vrijeme gniježđenja, a često se i fizičkim zaprekama onemogućava ponovno gniježđenje, bez obzira da li su se na tim mjestima gnijezda nalazila i stotinjak godina, te su tako postala dio povijesne vrijednosti.

Razlozi za rušenja gnijezda nisu u potpunosti nerazumna. Građevine povremeno treba obnoviti, naročito ako su oštećena na bilo koji način, ali to je potrebno činiti na zakonima propisan i za prirodu na održiv način. Gnijezda je prihvatljivo rušiti ili premjestiti van sezone gniježđenja, a građevine urediti na takav način da se dopusti ponovno gniježđenje na njima. Razlog protiv nepovratnog uništenja kolonije je taj što je to loše i neučinkovito trošenje sredstava za obnovu građevina (često poreznih obveznika), jer će ptice tada morati sagraditi novo gnijezdo ili osnovati novu koloniju na drugom mjestu, što nije rješavanje problema nego prebacivanje problema na leđa vlasnika neke druge građevine. Naime, postoje tehnička rješenja koja mogu umanjiti negativan utjecaj gnijezda na građevinu. Danas postoje razni nosači, police, čak i posebne kućice za ptice koje onemogućuju ili svode na minimum narušavanje stabilnosti, požarne sigurnosti i čistoću građevine, uz minimalni dodatni trošak za investitora.

Treba biti uvjeren da je prisutnost ovih vrsta u urbanim područjima od velike koristi s obzirom na to da jedan par ptica u vrijeme gniježđenja radi prehranjivanja sebe i svoje obitelji hvata stotine kukaca i ličinki dnevno. Prema tome možemo zaključiti da kolonije ptica mogu očisti gradska i druga središta od nekoliko desetaka tisuća kukaca dnevno. Ne treba zaboraviti niti razne vrsta sova i druge ptice grabljivice koji se hrane glodavcima na istim prostorima.

Kako bi se HDZPP u skoroj budućnosti mogao aktivno uključiti u prevenciju loše prakse u građevinarstvu potrebna je suradnja javnosti koju molimo da nam dojavi:
- što veći broj lokacija sa točnom adresom građevina na kojima se nalaze gnijezda ptica selica
- ime vrste ptice selice koja se tamo gnijezdi
Te podatke potrebno je poslati Darku Podravcu bez obzira na vrstu i stupanj trošnosti građevine. Šaljite i fotografije jer one mogu biti od velike pomoći za točno prepoznavanje vrste ptice selice, određivanja broja gnijezda i stanja u kojem se građevina nalazi.

Svi dostavljeni podaci biti će postavljeni na interaktivnu kartu koja se nalazi ovdje. HDZPP će voditi arhivu svih lokacija koja će biti dostupna na stranicama HDZPP-a www.ptice.hr i bit će korištena pravovremenu edukaciju potencijalnih investitora, za postavljanje zakonskih mjera zaštite za vrijeme gniježđenja od strane odgovarajućih županijskih javnih ustanova za zaštitu prirode, te za rano uzbunjivanje inspektora za zaštitu prirode u slučaju potrebe. Morama se naglasiti da HDZPP ima dosta pozitivnih iskustava u naporima zaštite, problem je na vrijeme otkriti lokacije na kojima prijeti opasnost.

Ova akcija nije vremenski ograničena, a sve osobe ili ustanove (npr. škole) koje budu sudjelovale u ovoj akciji u znak zahvale dobiti će na e-mail zahvalnicu HDZPP-a pripremljenu za izradu u bilo kojoj foto radnji!

 


HDZPP