Projekti društva

Praćenje stanja populacije orla štekavca, patke njorke, vidre i dabra na području ribnjaka Poljana

U sklopu ovog projekta težište pračenja stanja četiri kljućne svojte izvršeno je na ribnjacima Poljana, kao najznačajnijem vlažnom i močvarnom području na području županije koje je dio nacionalne ekološke mreže HR1000010 – Poilovlje s ribnjacima Končanica, Garešnica i Poljana, te HR2000438 – Ribnjaci Poljana. Dio istraživanja vezanih za orla štekavaca i dabra obuhvatio je i okolna podrucja zapadnog dijela županije.

/ Izvještaj 2011/