Projekti Društva

O PROJEKTU PTICE EUROPE II (BiE II)


Razlog određivanju prioriteta u zaštiti okoliša postavljaju se radi najefikasnijeg usmjeravanja limitiranih sredstava namijenjenih zaštiti prirode. Do sada je razvijeno više pristupa na koji način što realnije odrediti one vrste kojima su zaštitarske akcije najpotrebnije. Tako je 1994 BirdLife International izdao publikaciju “Ptice Europe: Status zaštite” (engl. “Birds in Europe: Their Conservation Status”) što je bio prvi pokušaj definiranja prioriteta u zaštiti ptica napravljena na nivou Europe.
Procjena veličina populacija ptica u gotovo svim zemljama Europe pokazala je tada da 195 vrsta ima nepovoljan status zaštite, što čini 38% europskih vrsta ptica. Ta je analiza bila jedna od temelja nastojanja zaštite europskih vrsta ptica.
Projekt “Ptice Europe II” (dalje u tekstu BiE II) kao rezultat će imati u potpunosti revidiranu listu prioriteta na temelju znanstvenih podataka, što će većoj mjeri omogućiti efikasnu zaštitu najugroženijih vrsta. Analiza će biti baza za dvije najveće globalne procjene: (1) 2004 IUCN Crvena lista životinja i (2) 2004 Status ptica svijeta. Posljednje navedeno biti će prva od nove serije publikacija promoviranih na sljedećoj konferenciji partnera BirdLife International-a 2004. godine.

Glavni zadaci
Projekt BiE II uključit će 48 europskih zemalja i imat će sljedeće zadatke:
· Revizija kriterija za određivanje statusa vrsta značajnih za Europu (SPEC) i europsku taksonomiju ptica.
· Reviziju procjena brojnosti populacija svih europskih vrsta ptica.
· Revizija sadašnje liste vrsta bitnih za zaštitu na europskom nivou (SPEC) bazirana na revidiranim kriterijima i novim procjenama populacija.
· Izrada završnog dokumenta koji će promovirati glavne rezultate dobivene revizijom

Partneri
Partner u izvođenju ovog projekta je Europski savjet za prebrojavanje ptica (European Birds Census Council EBCC).

Sponzori
Projekt je dijelom financiran od strane nizozemskog Ministarstva poljoprivrede, prirode i ribarstva te putem PIN/MATRA fonda nizozemskog Ministarstva vanjskih poslova.

Koordinator projekta
Des Callaghan, voditelj istraživačkog sektora BirdLife International-a za Europu.

Andreja Radović
nacionalni koordinator projekta BiE II

Reference:
Sibley, C.G. & Monroe, B.L. 1990. Distribution and taxonomy of the birds of the world. Yale University Press, New Haven, USA.
The Times. 1991. Atlas svijeta. Cankarjeva založba, Ljubljana
Lukač G. 1998, List of Croatian Birds, Spatial and temporal distribution, Natura croatica, vol. 7, suppl. 3, HPM, Zagreb
Sangster, G., Knox, A.G., Helbig, A.J. & Parkin, D.T. 2002. Taxonomic recommendations for European birds. Ibis 144: 153-159.