Projekti društva

 

Brodsko-Posavska županija


Redoviti monitoring dijela gnijezdeće populacije orla štekavca odvijao se krajem 80-tih godina prošlog stoljeća, koji je u području parkova prirode Kopački rit i Lonjsko polje nastavljen nakon Domovinskog rata i osnivanja odgovarajućih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima. Osnivanjem Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije 2010. godine nastavljen je, nadamo se dugogodišnji program praćenja gnijezdeće populacije ove vrste i u ovoj županiji.

/ Rezultati 2012 /

Požeško-Slavonska županija

Požeško-slavonska županija svojim reljefnim, hidrološkim i vegetacijskim
karakteristikama ipak ne predstavlja optimalno podrucje za gniježdenje orlova štekavaca. Županija je karakterizirana višim nadmorskim visinama i šumama koje se prostiru na Psunju, Ravnoj gori, Papuku, te sjevernim obroncima Dilja i Požeške gore. S druge strane Požeška kotlina je karakterizirana manjim vodotocima Orljave i Londže s njihovim potocima koji ne mogu osigurati dovoljno hrane za gniježdenje orlova, ali i nedostatkom odgovarajucih staništa za gniježdenje unutar Požeške kotline. Orlovi štekavci izbjegavaju planinska podrucja, guste šume, podrucja siromašna vodom, kao i otvorene predjele bez drveca (Radovic i sur. 2003). Stoga bi
na podrucju ove županije, s obzirom na karakteristike okoliša, u optimalnom slucaju bilo moguce ocekivati gniježdenje maksimalno 2-4 para orlova.

/ Rezultati 2011 /