Projekti društva

 

Monitoring u Baranji 2013

Tijekom 2013. godine na osnovu tri terenska izlaska, u Suručkoj bari kod Darde ustanovljeno je gniježđenje 4 para crnoprugastog trstenjaka. Na temelju veličine prikladnog staništa, ovdašnja populacija je procijenjena na 4-5 parova. Uzimajući u obzir četiri nađena para i 10 hektara prikladnog staništa, gustoća populacije iznosi 0,4 para/ha...

/Rezultati 2013 /

Monitoring u Baranji 2014.

Trenutačna gnijezdeća populacija modrovoljke u Hrvatskoj procjenjuje se na 30-100 parova. Trend ukupne gnijezdeće populacije u Hrvatskoj je nepoznat (Tutiš i sur. 2013). Na temelju rezultata inventarizacije vrste u Baranji 2011. godine, utvrđeno je kako znatan dio, točnije 28-46%, hrvatske gnijezdeće populacije gnijezdi u Parku Prirode Kopački rit (uz pretpostavku da ukupna hrvatska populacija iznosi 80 parova)
(Tomik 2011). Tijekom 2011. godine na tri table ribnjaka Podunavlje (A1, A2 i D) utvrđeno je 11 parova modrovoljki uz procjenu populacije 12-16 parova, dok je na istom području 2013. godine zabilježeno 9 parova uz procjenu populacije 10-12 parova, a tijekom 2014. godine 4 para uz procjenu populacije 4-7 parova. Iz toga se može zaključiti da je trend populacije na ovom dijelu ribnjaka Podunavlje opadajući.
Isti trend se može opaziti usporedbom podataka sa svih istraženih područja u Kopačkom ritu tijekom 2011. odnosno...

/Rezultati 2014 /