Projekti Društva

PREBROJAVANJE BIJELIH RODA

Bijela roda (Ciconia ciconia), europska je gnjezdarica. U Hrvatskoj gnijezdi 1500 parova ove vrste u kontinentalnom dijelu zemlje u selima dolina rijeka Drave, Save i Dunava. Ova vrsta ptice gradi jedno od najvećih i najtežih gnijezda u ptičjem svijetu: višegodišnje gnijezdo veliko je 180 x 180 x 80 cm, a može težiti preko 1 tone. Na području Hrvatske bijela roda smještava 70% svojih gnijezda na krovove i dimnjake stambenih ili gospodarskih kuća, 26% na stupove električne mreže i 4% na drveće. Smještaj gnijezda bijele rode na stup niskonaponske i srednjonaponske električne mreže poznat je problem na cijelom području gniježđenja ove vrste. Takav izbor mjesta za gniježđenje ugrožava ovu vrstu i prouzrokuje ekonomske štete. Rušenje gnijezda nije rješenje problema a niti je dozvoljeno prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 30/94). Prema ovom Zakonu bijela roda je u Hrvatskoj trajno zaštićena vrsta ptice te je zabranjeno njezino ometanje ili uznemiravanje u prirodnom životu te rušenje gnijezda, uništavanje jaja, ubijanje mladih ili odraslih ptica (članak 12). Svako kršenje ovog Zakona, a prema "Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama" za bijelu rodu se naplaćuje 14.400 Kn. Ove poteškoće mogu se izbjeći postavljanjem umjetnog postolja na stup električne mreže tako da nadvisuje električne vodove.


Roda na gnijezdu

U Hrvatskoj se za izradu navedenog postolja preporučuje drveni materijal te izbjegavanje metala jer izlaže ptice dodatnoj opasnoti od vjerojatnijeg udara munje.

U Hrvatskoj se za premještanje prirodnog gnijeza bijele rode na platformu koristi obruč čije je idejno riješenje patentirano. Obruč se upotrebljava pri aktivnoj zaštiti bijele rode čiji smještaj gnijezda na različitim objektima prouzrokuje probleme. Obruč omogućuje da se prirodno gnijezdo neoštećeno skine i vrati natrag na električni stup, krov kuće, dimnjak itd.


Gnijezdo na nosaču

Brojno stanje i kretanje populacija bijele rode u Hrvatskoj prati se od 1984. godine u okviru projekta Istraživanja i zaštita bijele rode u Hrvatskoj. Projekt je uključen u međunarodnu akciju censusa bijele rode koja se zajednički provodi na nivou cijele Europe. Nacionalni koordinator ovog prebrojavanja Dr. Jasmina Mužinić sa Zavoda za ornitologiju HAZU (e-mail: jasmina@hazu.hr). Međunarodno prebrojavanje obavlja svake desete godine.

U Projektu prebrojavanja sudjeluju članovi Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode sudjeluju svake godine. Obavijesti i konkretne upute naći će te na vrijeme ovim stranicama.

Pročitajte cjeloviti Projekt

HDZPP