Projekti Društva

Akcijski plan


Ugroženost ovih vrsta potjece od cinjenice da za opstanak zahtjevaju plitka, vlažna staništa bogata plijenom, a koja pod utjecajem ljudskih djelatnosti sve više nestaju ili im se kvaliteta znacajno pogoršava. Melioracije i isušivanja vlažnih i mocvarnih podrucja dovode do nestanka pogodnih staništa za gniježdenje i ishranu; intenzifikacija poljoprivrede uz upotrebu pesticida dovodi do opadanja populacija njihova plijena.

Mnoge vrste su se u nedostatku prirodnih, prilagodile antropogenim staništima (kao npr. ribnjacima) te postaju predmetom proganjanja zbog kompeticije s čovjekom. Napuštanje šaranskih ribnjaka i smanjivanje površina pod proizvodnjim ugrožava nacionalnu gnijezdecu populaciju. Njihovo druževno i kolonijalno ponašanje tijekom gniježdenja, ishrane ili nocenja ih dovodi u opasnost jer su
takva mjesta lako uocljiva, kako od strane prirodnih predatora tako i od strane ljudi. Kao prave selice, tijekom seobe ih na putu ocekuju brojna iskušenja (od krivolova do vremenskih nepogoda), a mnoge, osobito tran-saharske selice, ovise o uvjetima staništa tijekom zimskog perioda. U Africi suše mogu desetkovati populacije, dok se isto dešava u Europi tijekom vrlo hladnih zima.

Ipak, danas se smatra da je Covjek najodgovorniji za njihov opstanak jer on dominira svim njihovim staništima. Stoga se medunarodni ciljevi zaštite svode na zaštitu staništa, lokaliteta, te preletnih populacija.

Akcijski se plan sastoji od:

1. Kartiranja kolonija i procijena gnjezdeće populacije

2. Izrada akcijskog plana zaštite

3. Održavanje radionica

 

Cjeloviti Akcijski plan možete pročitati / Ovdje /