Vijesti

Prijava protiv Ministarstva odbrane

 

Spomen šuma Barutana se nalazi na sjeverozapadnom dijelu Grada Bjelovara, te je izuzeta iz gospodarenja Uprave šuma podružnice Bjelovar, gospodarske jedinice Bedenik.

Trenutačno je u vlasništvu Ministarstva obrane. Radi se o zreloj hrastovoj šumi u čijim je stablima u više navrata zapaženo gniježđenje zakonom strogo zaštićenih svojti: crne žune Dryocopus martius, bjelovrate muharice Ficedula albicollis, brgljeza Sitta europaea, cvenoglavog djetlića Dendrocopos medius, dugokljunog puzavca Certhia brachydactyla i drugo.
Obilaskom ovog spomen područja, 27.4.2015. primjećeno je rušenje stabala u neposrednoj blizini kapelice, što je dodatno potvrđeno fotografijama napravljenim 11.5.2015. Barem jedno od tih stabala ovog proljeća imalo je aktivno gnijezdo crne žune.

Cjelovitu prijavu možete pročitati OVDJE

 

HDZPP