Vaša pitanja i odgovori

Pitanja vezana uz IBA područja:

1) Da li je popis IBA područja na stranici konačan? - Naravno da nije. HDZPP upravo radi na projektu revizije i dopune popisa IBA područja u Hrvatskoj. Kao što Vam je vjerojatno poznato, IBA područja se odabiru na temelju toga da li zadovoljavaju jedan ili više međunarodnih kriterija postavljenih od strane BirdLife International-a i njihovih partnera. U najjednostavnijem obliku rečeno, ako područje podržava život određenom broju ptica, ono može steći taj status. Kako je Hrvatska površinom mala zemlja, a sukladno tome ima i malobrojne populacije ptica, međunarodni brojčani kriteriji su dosta visoki za hrvatske standarde. Međutim, već preme dosadašnjim podacima u Hrvatskoj "ima prostora" za najmanje 50-100 IBA područja.

2) Nije mi jasno zašto ni jedan od tri ornitološka rezervata na Pagu nije uvršten na taj popis?!? - Osnovni razlog je jednostavan - do sada nitko nije dostavio podatke o veličinama populacija ptica za postojeća tri rezervata, pa sukladno tome, "u ruci" nemamo argumente kojima bi branili potrebu uvrštavanja ova tri rezervata na listu IBA područja. Međutim...

3) Na koji način mogu sudjelovati u radu Društva? - Izuzetno me veseli činjenica da smo pronašli osobu koja promatra i prstenuje ptice na Pagu. Vezano uz IBa područja, trenutno smo u slijedećoj fazi:

- Kriteriji za odabir IBA područja su prevedeni. Kako će HR uskoro prisutupiti EU, morali smo uskladiti brojčane kriterije na razini Europske unije s BirdLife-om. Upravo sam jučer primio konačnu tablicu sa usklađenim vrijednostima.

- Ono što slijedi u roku od mjesec dana je upravo dio u kojem će ključnu ulogu odigrati naši članovi i ostali HR ornitolozi i ljubitelji ptica: svi članovi će dobiti upute s kriterijima i načinom ispunjavanja formulara. Posao je naizgled jednostavan: prvo će trebati na karti označiti granice IBA područja kojeg predlažu, a zatim će trebati u već pripremljenu tablicu unijeti vrijednosti o veličinama populacija ptica gnjezdarica, selica i zimovalica (broj pari ili broj jedinki) unutar granica predloženog IBA područja. Tablica će "sama izračunati" da li je određen kriterij zadovoljen ili ne. Stoga Vas već u ovom trenutku mogu zamoliti da počnete sakupljati i sortirati podatke koje imate za otok Pag, uključujući i tri ornitološka rezervata.

- Nakon što odaberemo i proglasimo IBA područja, slijedeći korak je stvaranje mreže suradnika koji će se brinuti za njih. Idealna situacija bila bi kada bi svako područje imalo barem jednu osobu ili grupu osoba koja bi redovito pratila stanje ptičjih populacija, ali i moguće ugrožavanje od strane raznih investitora i korisnika prostora. U biti odabir IBa područja će biti tek prvi, mali ali nužni korak, a veliki posao oko osiguravanja njihove zaštite tek slijedi nakon toga.


Tibor Mikuska

HDZPP