Vaša pitanja i odgovori

 

Prije 4 dana su se pojavile 3 bijele rode u našem kraju, dvije rode pokušavaju napraviti gnijezdo na električnom stupu gdje se grana više kabela, ali imam osjećaj da im baš i ne ide, tj. granje im sve pada dolje. Čuo sam informaciju da se može kontaktirati nekoga da postavi umjetnu platformu. Pa sad, da li možete vi nekog kontaktirati ili javiti meni neki broj kome da se javim, ili dati neki savjet kako pomoći.

Odgovor

U trenutku naše korespondencije (08. svibnja) većina gnijezdećih pari bijelih roda je zauzela svoja gnijezda i u procesu su inkubacije jaja (mladi samo što se nisu izlegli). Vaš par koji pokušava napraviti gnijezdo vjerojatno pripada mladim pticama koje su spolno nezrele ili koji je tek ušao u svijet "odraslih" roda. Za takve mlade parove i njihove prve pokušaje gniježđenja je onda tipično da su nespretni, a vrlo često gniježđenje u prvoj godini ne bude uspješno (i rode se moraju naučiti praviti gnijezdo, hraniti i odgajati mlade itd.). Međutim, jednom kada se budu naučile, rode će u vrlo kratkom vremenu napraviti gnijezdo, ponekad i na najnevjerojatnijim mjestima (npr. na vrhu znaka kalvinističke crkve koji se sastoji od kugle sa šiljcima).

U ovom trenutku postavljanje platforme nije uputno jer će radovi vjerojatno otjerati rode, a nije niti sigurno da su rode mjesto gniježđenja odabrale za stalno. Ako vas par roda dovrši gnijezdo i ostane tijekom cijelog ljeta, u rujnu nakon njihova odlaska na jug bit će moguće srušiti postojeće gnijezdo i postaviti platformu koju onda rode slijedeće godine vrlo rado prihvate. Na temelju potpisanog sporazuma o suradnji između Uprave za zaštitu prirode i HEP-a, postavljanje platformi i izmještanje gnijezda, osobito na električnim stupovima i drugim elektroenergetskim objektima, izvršit će HEP o svom trošku.

Do tada, savjetujemo Vam da i dalje pratite zbivanja u vezi gniježđenja vašeg para, pa se čujemo na jesen s novim vijestima.


HDZPP