Vaša pitanja i odgovori

Pitanje:

Između klime i zida zgrade napravili su gnijezdo kosevi (trenutno su u gnijezdu i tri mlada kosića), a zbog naglog zatopljenja primorana sam uključiti klimu. Da li postoji neka "služba" koja bi premjestila gnijezdo ili nešto slično?

Odgovor;

U vezi ovakvih pitanja (tipa "Što da napravim kad ptice počnu gnijezditi, a nama to smeta?") pravilo je uvijek isto: dobrobit ptica je uvijek na prvom mjestu te se one ne smiju uznemiravati ili dirati.

Iz tih razloga, u trenutku kada gniježđenje već započne nije dozvoljeno premještanje gnijezda ili njihovo uklanjanje, već se ono obavlja nakon sezone gniježđenja. Dapače, kada su u pitanju strogo zaštićene divlje svojte, članak 97. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 70/2005) izričito navodi da je "zabranjeno namjerno oštećivati ili uništavati njihove razvojne oblike, gnijezda ili legla, te područja njihova razmnožavanja ili odmaranja, kao i namjerno uznemiravati, naročito u vrijeme njihova
razmnožavanja, podizanja mladih, migracije ili hibernacije, ako bi uznemiravanje bilo značajno u odnosu na ciljeve zaštite".

U Vašem konkretnom slučaju potrebno je procijeniti da li bi uključivanje klime dovelo do uznemiravanja kosova. S druge strane, dobra vijest je da je u kosova podizanje mladih traje između 11 i 18 dana, što znači da nakon izlijetanja mladih iz gnijezda možete koristiti klimu bez ikakvih problema.

Pitanje:

Prije 4 dana su se pojavile 3 bijele rode u našem kraju, dvije rode pokušavaju napraviti gnijezdo na električnom stupu gdje se grana više kabela, ali imam osjećaj da im baš i ne ide, tj. granje im sve pada dolje. Čuo sam informaciju da se može kontaktirati nekoga da postavi umjetnu platformu. Pa sad, da li možete vi nekog kontaktirati ili javiti meni neki broj kome da se javim, ili dati neki savjet kako pomoći.

Odgovor;

U trenutku naše korespondencije (08. svibnja) većina gnijezdećih pari bijelih roda je zauzela svoja gnijezda i u procesu su inkubacije jaja (mladi samo što se nisu izlegli). Vaš par koji pokušava napraviti gnijezdo vjerojatno pripada mladim pticama koje su spolno nezrele ili koji je tek ušao u svijet "odraslih" roda. Za takve mlade parove i njihove prve pokušaje gniježđenja je onda tipično da su nespretni, a vrlo često gniježđenje u prvoj godini ne bude uspješno (i rode se moraju naučiti praviti gnijezdo, hraniti i odgajati mlade itd.). Međutim, jednom kada se budu naučile, rode će u vrlo kratkom vremenu napraviti gnijezdo, ponekad i na najnevjerojatnijim mjestima (npr. na vrhu znaka kalvinističke crkve koji se sastoji od kugle sa šiljcima).

U ovom trenutku postavljanje platforme nije uputno jer će radovi vjerojatno otjerati rode, a nije niti sigurno da su rode mjesto gniježđenja odabrale za stalno. Ako vas par roda dovrši gnijezdo i ostane tijekom cijelog ljeta, u rujnu nakon njihova odlaska na jug bit će moguće srušiti postojeće gnijezdo i postaviti platformu koju onda rode slijedeće godine vrlo rado prihvate. Na temelju potpisanog sporazuma o suradnji između Uprave za zaštitu prirode i HEP-a, postavljanje platformi i izmještanje gnijezda, osobito na električnim stupovima i drugim elektroenergetskim objektima, izvršit će HEP o svom trošku.

Do tada, savjetujemo Vam da i dalje pratite zbivanja u vezi gniježđenja vašeg para, pa se čujemo na jesen s novim vijestima.

Pitanje:

U selu Grančari, Brezovica, blizu Zagreba se treba stup s električnom rasvjetom pomaknuti za 1 metar, a na njemu je već godinama gnijezdo roda. Što se može poduzeti da se gnijezdo ne uništi? Radovi će se izvoditi oko 20.5.2007.

Odgovor;

Tijekom sezone gniježđenja nije dozvoljeno uznemiravati ptice, niti uništavati, rušiti ili premještati njihova gnijezda, osobito strogo zaštićenih vrsta poput bijelih roda. Stoga su planirani radovi 20. svibnja u suprotnosti s odredbama Zakona o zaštiti prirode, te podliježu prekršajnim sankcijama (koje će u slučaju rušenja gnijezda bijele rode iznositi više desetaka tisuća kuna). Potrebno je obavijestiti izvođače radova da s planiranim radovima moraju pričekati do kraja gnijezdeće sezone, tj. najranije do 20. kolovoza tekuće godine.

Kod bijelih roda sretna okolnost je da su one vrlo vjerne mjestu gniježđenja. Stoga je kod njih moguće izvan sezone gniježđenja srušiti postojeće gnijezdo i postaviti umjetnu platformu koju će one na proljeće, nakon povratka sa zimovanja, vrlo rado prihvatiti i sagraditi novo gnijezdo.

Kako je u ovom slučaju riječ o električnom stupu, radove na postavljanju platforme izvodi HEP temeljem Sporazuma o zaštiti bijelih roda kojeg je Uprava HEP-a potpisala s nadležnim ministarstvom. O navedenom problemu potrebno je kontaktirati nadležnu elektrodistribucijsku tvrtku, lokalnu samoupravu, te Upravu za zaštitu prirode Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr).

HDZPP