Vaša pitanja i odgovori

 

Pitanje:

Živim u Nuštru u blizini Vinkovaca. Da li znate kako to da ove godine na ovom području gotovo da i nema lastavica. Jeste li možda na ovom području zabilježili neke podatke koji govore tome prilog?

Odgovor:

Zbog izuzetno tople zime koja je pogodovala preživljavanju i daljnjem razmnožavanju kukaca, i lastavice su imale izuzetno uspješnu gnijezdeću sezonu u kojoj su mnogi parovi othranili po dva legla. Stoga, mi za sada nemamo podatke koji bi govorili o ovogodišnjem opadanju populacija lastavica.

Međutim, lokalno na vrlo ograničenom području može doći do problema. Nismo upoznati sa stvarnom situacijom u okolici Nuštra, ali uzorci za nestanak lastavica mogu biti brojni:

- nedostatak hrane - povezan je s nedostatkom kukaca, a nedostatkom kukaca vrlo često s upotrebom pesticida u poljoprivredi. Ako se ove godine koristilo više pesticida nego inače (uključujući neselektivno korištenje sredstava protiv komaraca) to je moglo dovesti do opadanja brojnosti lastavica

- nedostatak hrane također može biti povezan s prestankom držanja stoke, koja opet privlači znatne količine muha koje služe kao hrana lastavici pokućarki

- loše vrijeme - višednevna hladna kiša (s oblačnim i neuobičajeno hladnim vremenom) može dovesti do velikog uginuća lastavica zbog gladi i pothlađivanja. Takav primjer smo imali 2005. godine.

- uništavanje kolonija - dvije vrste lastavica (čadavica bregunica Riparia riparia i piljak kosirić Delichon urbica) gnijezde u kolonijama. Piljci gnijezde na fasadama zgrada i drugih objekata, a bregunice u rupama iskopanima u obalama vodotoka ili velikim naslagama pijeska. Ako se takve kolonije unište (kod piljaka restauracijom fasada, kod bregunica iskopavanjem pijeska) doći će i do osjetnog pada njihove brojnosti.

HDZPP