Vaša pitanja i odgovori

Pitanje:

U blizini Bjelovara u selu Narta postoji stari tok rijeke Česme iznad koje prolazi dalekovod. Ove godine prilikom slijetanja na vodu labudovi su se zalijetali u žice dalekovoda i pritom ih je ubijala struja. Koliko mi je poznato u zadnje vrijeme su se ubila četiri (tri mlada i jedan veliki mužjak). Na koji način zatražiti od HEP-a postavljanje bova na žice da bi ptice vidjele da im prijeti opasnost.

Odgovor;

Da bi mogli napisati dopis HEP-u bit će nam potrebne detaljnije informacije o stradavanjima labudova - točni (ili barem približni) datumi stradavanje, eventualni dokazi (slike i sl.).
Stoga sam u prilogu naveo adresu našeg člana/suradnika u Bjelovaru koji redovito obilazi ribnjake Narta s ciljem monitoringa ptica. Predlažem da ga kontaktirate, te pokušate sakupiti gore navedene dokaze. Nakon toga ćemo u ime Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode od HEP-a tražiti postavljanje odgovarajućih bova. Naravno, bit će nam potreban i naziv predmetnog dalekovoda, kao i adresa lokalne HEP-ove direkcije.
HDZPP