Vaša pitanja i odgovori

Pitanje:

Imam jedno pitanje..... radim na graničnom prijelazu i imala sam slučaj da sam kod stranke pronašla glavu krokodila obrađenu kao suvenir... to nije bilo veliko, činilo se kao beba krokodil.... pokazala sam veterinaru, ali on ništa nije reagirao....... zanima me da li se na takve stvari kad se pronađu treba reagirati tj. da li je bitna količina, jer ispalo je da je to samo jedan kom., pa da i to nije "valjda" neka vrijednost..... ja osobno ne vidim koja je razlika napraviti novčanik od krokodila ili imati njegovu glavu kao suvenir, meni je to jednako vrijedno........

Odgovor;

U ovom (i sličnim) slučaju najbitnije je utvrditi o kojoj vrsti životinje je riječ, jer određene životinjske vrste zbog svoje ugroženosti potpadaju pod odredbe CITES konvencije koja spriječava njihovu trgovinu i promet.

Stoga je pri pronalasku takvih životinja (i predmeta životinjskog porijekla kao npr. slonovače) potrebno zvati inspekciju zaštite prirode koja će utvrditi da li je riječ o vrsti sa CITES popisa. Ako je riječ o takvoj vrsti stranka mora imati sve odgovarajuće papire i dozvole za njihov promet i posjedovanje, uključujući onaj o legalnom porijeklu takvih životinja (predmeta).

U pravu ste kada kažete da nema razlike između preparirane glave ili novčanika, ako je riječ o vrsti sa CITES popisa oba predmeta podliježu istoj proceduri.

Promet zaštićenim i strogo zaštićenim vrstama životinja je dodatno reguliran Zakonom o zaštiti prirode (www.min-kulture.hr), a u Upravi za zaštitu prirode Ministarstva kulture se mogu dobiti dodatne informacije.

HDZPP