Vaša pitanja i odgovori

Broj telefona na vašoj stranici nije odgovarajući pa sam svoje pitanje o vranama u Krešimirovom parku u Zagrebu uputila Ornitološkom institutu čiji mi je djelatnik odgovorio na telefonski poziv. On me je nastojao uvjeriti kako će se vrane koje su kresanjem grana stabala u tom parku potjerane iz svog staništa ubrzo snaći, ali mene ipak brine cijela operacija. Naime, zašto su vrane protjerane iz parka u kojem nisu mogle nikome smetati, budući da ljudi ne žive ispod stabala u parku, već u okolnim zgradama, te one sada moraju tražiti novo drveće da saviju gnijezda a traže ih u okolnim kvartovima u kojima nema parkova? Ja stanujem u kvartu oivičenom Maksimirskom, Šulekovom, Škrlčevom i Kušlanovom i vrane ovdje šalju svoje izviđače koji ratuju s dva svračja para što u našim dvorištima žive već nekoliko godina. Nisam sigurna da će se vrane zbog kresanja drveća u Krešimirovom parku odseliti iz Zagreba, prije bih rekla da će se preseliti na novu adresu gdje će vjerojatno biti veća nevolja negoli su bile u parku. Imate li vi nekog utjecaja na odluke prisilnog iseljavanja vrana, kao što je ta u Krešimirovom parku?

Odgovor;

Nažalost, naše Društvo nema nikakvog utjecaja na prisilno iseljavanje vrana, osim što možemo podnijeti prijave nadležnoj inspekciji za zaštitu prirode po dojavi uništavanja kolonija, osobito ako se uništavanja izvode u vrijeme gniježđenja.

S razlogom ste zabrinuti za dobrobit vrana - riječ je o vrani gačcu Corvus frugilegus jedinom predstavniku vrana u nas koji gnijezdi u kolonijama. Ljudi sustavno proganjaju vrane već desetljećima - prvenstveno lovci koji ih smatraju "štetočinama" jer "jedu jaja i mlade drugih ptica", kao i poljoprivrednici "jer nakon sjetve pojedu svo zrnevlje". Radi toga su se kolonije počele osnivati u gradovima i naseljima (jer se tu po njima ne puca), ali je onda nastao konflikt sa "građanima". Ljudi su čudna bića i sve im smeta (pri tome ne primjećujući koliko ljudsko ponašanje i aktivnosti mogu smetati drugim bićima, počevši od onečišćenja, svjetlosnog zagađenja, buke itd.). Iako ljudi ne žive u parku, sigurno se našao jedan ili više "odgovornih" građanina kojima smeta "buka" (graktanje) prilikom gniježđenja (pa ne mogu spavati itd.), ili izmet koji može "širiti bolesti" itd. Ima i praznovjernih koji, pod utjecajem Hitchokovog filma Ptice, smatraju da vrane navještaju sigurnu Smrt. Stoga se u većini naših gradova provode "operacije" izmiještanja ili uništavanja kolonija vrana.

Iz svih gore navedenih razloga, populacija gačaca u Hrvatskoj opada, a također je prisutan trend da se nekadašnje velike kolonije sve više "rasipaju" na nekoliko malih (što onda ima utjecaja na uspjeh gniježđenja itd.).

U svakom slučaju, Zakonom o zaštiti prirode je zabranjeno dirati kolonije i rušiti gnijezda u trenutku kada ptice imaju jaja i mlade. Ako primijetite takav slučaj, molim Vas da nam se javite kako bi mogli proslijediti prijavu Inspekciji zaštite prirode.

 

HDZPP