Vijesti

Redovna skupština HDZPP-a 2017

Kako naći adresu održavanja skupštine:
• Sa autoputa Zagreb-Lipovac potrebno je sići na izlazu Slavonski Brod – istok
• Sa auto ceste ravno kroz kružni tok do semafora, na semaforu lijevo. Prolaz do zgrade ambulante je sa lijeve strane nakon INA benzinske i praonice automobila sa kosim krovom. (oko 650 m od semafora)
• Adresa je Vetarinarska stanica Veto d.o.o.; Osječka ulica 278D, (na zgradi se vidi natpis (ARGUS)
• Koordinate: 45.172056° 18.045718° ili (Deg Min Sec) 45°10'19.32"N 18° 2'44.51"E