Vijesti

 

Nova inicijativa IMPEL-a u borbi protiv ilegalnog ubijanja i hvatanja ptica na području Europske unije

 

Mreža Europske unije za provedbu i izvršenje propisa iz područja zaštite okoliša (IMPEL – Implementation and Enforcement of Environmental Law) je međunarodna neprofitna udruga za okoliš tijela država članica EU, pristupaju i zemlje kandidatkinje iz Europske unije i Islanda, Švicarska i Norveška.
Tijekom godina IMPEL se razvio u veliku i nadaleko poznatu organizaciju. IMPEL se navodi u brojnoj EU legislativi i strateškim dokumentima, kao što su 7. Akcijski program za okoliš i Preporuka o minimalnim kriterijima za inspekcije zaštite okoliša. Stručnost i iskustvo sudionika unutar IMPEL čini ovu mrežu jedinstvenom i kvalificiranom za rad kako na tehničkim tako i na regulatornim aspektima okolišnog zakonodavstva EU.

Projekti IMPEL uglavnom je fokusiran na onečišćenje okoliša, (zemlja, voda, zrak) i slične probleme kao što su razine buke. Na poseban zahtjev Europske komisije IMPEL je započeo projekt vezano za Ilegalno ubijanje i hvatanje ptica koje se događa na području EU.
Nova inicijativa IMPEL-a u borbi protiv ilegalnog ubijanja i hvatanja ptica na području Europske unije

Uvodno o IMPEL -u


Mreža Europske unije za provedbu i izvršenje propisa o zaštiti okoliša (IMPEL) je međunarodna neprofitna udruga koja okuplja 47 institucija nadležnih za okoliš iz država članica EU, zemalja pristupnica i zemalja kandidata, te iz Islanda, Švicarske i Norveške.
IMPEL je osnovan 1992. godine kao neformalna mreža europskih tijela i ustanova koje se bave provedbom i implementacijom propisa iz područja zaštite okoliša. Osnovna svrha IMPEL-a je podizanje svijesti, izgradnja kapaciteta i razmjena informacija i iskustava o provedbi, međunarodna suradnja, kao i promicanje europskog zakonodavstva iz područja zaštite okoliša.

Od 1992. IMPEL se razvio u veliku i nadaleko poznatu organizaciju. IMPEL se navodi u niz zakonskih i strateških dokumenata Europske unije, kao što je 7. Akcijski program za zaštitu okoliša i Preporuke o minimalnim kriterijima za Inspekcije zaštite okoliša. Stručnost i iskustvo sudionika unutar IMPEL-a čine ovu mrežu kvalificiranom za rad kako na tehničkim poslovima tako i na EU zakonodavstvu iz područja zaštite okoliša.
Projekti IMPEL-a uglavnom su fokusirani na onečišćenje okoliša, (zemlja, voda, zrak) i slične probleme kao što su razina buke. Na poseban zahtjev Europske komisije IMPEL je započeo projekt na suzbijanju ilegalnog ubijanje i hvatanje ptica koje se pojavljuju na području EU.

Projekt na suzbijanju ilegalnog ubijanje i hvatanje ptica


Opći cilj ovog projekta je poboljšanje u usklađivanju sa EU zakonodavstvom i rad na eliminiranju ilegalnog ubijanja, hvatanja zamkama i stupicama i trgovini pticama koje su zaštićene EU Direktivom o pticama. Podizanje svijesti, razmjenu prakse i poboljšanje suradnje među nadležnim službama su važni alati u ovom projektu.
Na temelju preliminarnih istraživanja identificirane su četiri ciljane teme:


1) ilegalno trovanje ptica, posebice grabljivice
2) protuzakonito hvatanje zamkama/stupicama ptica vrapčarki
3) Nezakonito ubijanje lovnih i nelovnih vrsta
4) Ilegalna trgovina ubijenim pticama namijenjenim za ljudsku prehranu


Prvi sastanak projektnog tima održan je u svibnju 2013 u Briselu. Drugi sastanak, u obliku radionica, organiziran je na Malti u listopadu 2013. Predstavnici službi nadzora s Cipra, Malte, Italije, Češke, delegati iz Europske komisije (EK) i nevladinih organizacija kao što su BirdLife, EU-Twix i FACE sudjelovali su na tim sastancima. Smjernice koje je dala Europska komisija vezano za suzbijanje ilegalnog ubijanje ptica bile su važne za ovaj sastanak.


Na prvom sastanku definirani su prvi koraci koje je potrebno poduzeti da projekt bude uspješan, što uključuje proširenje mreže institucija koje se bave zaštitom prirode, aktivnosti na podizanju svijesti i razmjena tzv. „loših“ iskustava iz prakse vezano za ilegalno ubijanja ptica.


Glavni ciljevi ovog sastanka/radionice su: proširenje mreža nadzora, razmjena informacija i dobre prakse, te rad na podizanju svijesti unutar zemalja članica. Utvrđeni su i drugi važni ciljevi i aktivnosti za 2014.
Tijekom radionice je dogovoreno da se uspjeh projekta dijelom oslanjale na sljedeće točke: suradnja s mrežom državnih odvjetnika i sudaca.


Da bi projekt postao uspješan unutar IMPEL članica, potrebno je suradnja između službi nadzora, provedbe i pravosuđa. Zato je voditelj ovog projekta (IKB) kontaktirao predstavnike EU mreže tužitelja i sudaca da bi ih potaknuo na suradnju. Odgovor je bio pozitivan, te je zakazan sastanak između predstavnika sudstva i projekta IMPEL-KIB početkom 2014.


Sastanak stručnjaka radi razmjene najbolje prakse/istražnih tehnika


Sastanak je imao za cilj okupiti sudionike iz najmanje 20 zemalja članica EU i susjednih zemalja da bi se raspravila problematika ilegalnog ubijanja, hvatanja, ilegalne trgovine i trovanja ptica.

Prikupljanje i razmjena informacija (uključujući podatke o zapljenama) o nezakonitom aktivnosti između država članica
Cilj projekta je informiranje država članica o ilegalnom ubijanju ptica, ne nužno o kaznenim djelima unutar pojedinih država članica, već o kriminalnim radnjama (protuzakonito trgovanje, ilegalni lov turizam). Projekt će distribuirati tzv. nenominalne (depersonalizirane) informacijama o međunarodnoj ilegalnoj trgovini. Ove informacije će biti dostavljene voditelju IMPEL IKB-projekta svakih 3 do 6 mjeseci, a sažetak ovih informacije distribuirat će se službama nadzora i provedbe iz područja zaštite okoliša EU-a preko mreže EU Twix. U tu svrhu bit će izrađen poseban obrazac za izvješće o zapljenama. Ideja je razviti obrazac koji će biti pogodan za sve vrste budućih analiza. Sadržaj obrasca će biti predstavljen tijekom idućeg sastanka IKB projekta u 2014.


Sastanak stručnjaka radi razmjene najbolje prakse/istražih tehnike.
Planirani sastanak ima za cilj okupiti sudionike iz najmanje 20 zemalja članica EU-a radi razmatranja problematike ilegalnog ubijanja, nezakonitog hvatanja, ilegalne trgovine i trovanja ptica. Prije sastanka bit će poslan upitnik svim sudionicima radi evidencije već postojećih priručnika/vodiča i saznanja s kojim raspolažu.
Pripremanje preporuke o obilježavanju ptica sa popisa EU Direktive.
Na temelju iskustva i ranijih izvještaja o ovoj temi projektni će tim napisati preporuku o korištenju bešavnih (zatvoren) nožnih prstenova i o drugim načinima označavanja. Cilj je informirati i ponuditi državama članicama EU i onima koje to još nisu, a koje se pripremaju za primjenu EU zakonodavstva da izaberu najbolji način za obilježavanje i praćenje ptica. Propisi o izboru načina obilježavanja ptica su u nadležnosti članica.


IMPEL-ova INICIJATIVA - (IRI – IMPEL Review Initiative)


IRI je metoda revizije jedne službe za zaštitu okoliša od strane stručnjaka istoga ranga iz druge zemlje na dobrovoljnoj osnovi. Najznačajniji rezultat IRI-a je davanje savjeta i preporuka službi zemlje domaćina dobivenih kroz pregled njezine strukture, obavljanja poslova i/ili provedbe s ciljem da se utvrdi što se radi dobro, a što bi se, uzimajući najbolju praksu prihvaćenu diljem Europe, moglo poboljšati. Drugi značajan rezultat je razmjena iskustava i suradnje između ove dvije službe na rješavanju pitanja i problema koja su im zajednička.
Na temelju potreba zemlje domaćina bit će formiran tim dobro osposobljenih inspektora. U uskoj suradnji sa kontakt - osobama u zemlji koja je odabrana, pripremit će se IRI (izabrat će se teme, odrediti što će biti u fokusu, izradit će se prioriteti). Zemlja domaćin može sama predlagati teme koje su njoj važne, te na taj način izvući najveću korist od IRI -a. Predstavnici iz Rumunjske i Makedonije pokazali su zanimanje za ovu ideju, pa oni mogu biti prve zemlje dobrovoljci za IRI.
Protuzakonito ubijanje i lov ptica radi držanja u volijerama, za ljudsku prehranu ili za prepariranje postala je uobičajena praksa u zemljama članicama Europske unije. Stoga je ovaj IMPEL-ov projekt jedna dobra inicijativa koja može pomoći da se zaustave ove kriminalne radnje kako u, tako i izvan članica EU.

 

31st of January 2014
Jaap Reijngoud
ReijngoudCoNCEPT / Originalni članak IMPEL-a /
(Conservatation of Nature Consultancy, Expertise, Policy advice and Training)
Više informacija možete dobiti putem maila /Uputi pitanje putem maila /


Prevela: Katica Bezuh