Aktivnosti članova

Projekt promatranja sive i bijele čaplje u Hrvatskoj

Pozivamo vas da sudjelujete u novom projektu promatranja ptica koji je moguće provoditi na području cijele Hrvatske tokom cijele godine. Njegova posebnost je u tome što svi mogu pratiti kako projekt tokom vremena napreduje.
Ovim projektom želimo članovima Društva i svim drugim promatračima ptica omogućiti zajedničko sudjelovanje u promatranju ptica bez obzira na njihovu međusobnu udaljenost, te uz udgovarajuću razmjenu podataka kreirati sezonske karte rasprostranjenosti i brojnosti pojedinih vrsta ptica u Hrvatskoj. Novi sudionici mogu se priključiti ovom projektu sudjelovanjem na terenu u bilo kojem trenutku prijavom voditelju projekta Sandru Jurišiću.
Zamišljeno je da se nakon svakog promatranja izrade katre Hrvatske za svaku uočenu vrstu i da se na odgovarajuće područje promatranja postavi simbol koji označava tada uočenu brojnost te vrste. Nakon višemjesečng sakupljanja podataka biti će moguće napraviti animiranu kartu iz koje će biti vidljive sezonske razlike u pojavnosti ili uočljivosti pojedinih vrsta ptica. Sa što više promatrača u različitim dijelovima Hrvatske karta neće biti samo atraktivnija, nego će i vjernije prikazivati migracije pojedinih vrsta.
Pri tome je važno da se svaki promatrač pridržava određenog skupa pravila kako bi podaci sa različitih područja bili sakupljeni na sličan način i samim time usporedivi i sa odgovarajućom znanstvenom vrijednošću.
Naime, važnost prebrojavanja ptica je u tome da brojnost pojedinih vrsta ptica, uz podatke o dobu dana, vremenskim prilikama, godišnjem dobu, vrsti i veličini staništa na kojem je obavljano i drugo, daje informaciju o stanju i (ne)očuvanosti staništa u kojima se promatrane (uočene) ptice nalaze.
Promatranje započinje u prosincu 2013. godine, a završilo bi u prosincu 2014. godine te bi se uz, dobru volju članova HDZPP-a i solidan odaziv produžilo na duže vrijeme.


Gdje promatrati?


Promatrač volonter sam odabire područje (stanište) koje će promatrati, to može biti područje na koje inače odlazi promatrati ptice. Za ovaj projekt optimalno je da promatrač dojavljuje podatke sa uvijek istog područja od točke A do točke B u dužini od oko 1 kilometar.

Uopćeni primjer obilaska staništa u dužini oko 1km


Prije promatranja promatrači trebaju:

1. Prijaviti područje ili više područja na kojim će promatrati ptice
2. Prijaviti GPS koordinate točaka A i B, ako posjeduje GPS uređaj
3. Dostaviti kartu područja ako ne posjeduje GPS uređaj
4. Dostaviti ispunjenu tablicu promatranja nakon svakog obilaska


Najjednostavnije je kartu dostaviti korištenjem ARKOD preglenika područje promatranja dovoljno je dostaviti rezultirajući link koji se automatski kreira u tzv. adresnoj traci internet preglednika.


Poželjno je posjedovati:

1. Dalekozor
2. Fotoaparat
3. GPS uređaj ili kartu područja koje promatra
4. Papir i olovku
5. Priručnik za prepoznavanje ptica


Vrijeme promatranja


Promatranje se obavlja u jutarnjim satima svakog prvog vikenda u mjesecu kako bi svi promatrači istovremeno promatrali svoja područja. Potrebno je odabrati ili subotu ili nedjelju, ovisno o vremenskim prilikama. Svakako izbjegavajte vjetar, kišu i maglu jer onemogućuju kvalitetno promatranje. Ako su vemenske prilike u oba dana vrlo loša, može se tolerirati dva do tri dana odstupanja, u suprotnom odustanite od promatranja za taj mjesec.


Vrste ptica koje se promatraju:

Primarni cilj promatranja u ovom projektu su brojnost i pojavnost dvije vrste ptica, Sive čaplje /Ardea cinerea/ i Velike bijele čaplje /Egretta alba/ jer su lako prepoznatljive i prisutne u većem dijelu Hrvatske.

 


Siva čaplja i velika bijela čaplja


Predviđeno je da se uz njih promatra i dojavljuje pojavljivanje sve ostalih vrste čaplji, kao i svih ostalih ptica se uoče tijekom promatranja. Korisne ali neobavezne informacije su i datum dolaska i uspješnost gnijezđenja, broj mladunaca i jesenski odlazak. Uz to bi slao fotografije područja i ptica koje je uočio.


Trajanje promatranja:

Ovim projektom predviđeno je promatranje uz neprekinuto pješačenje i zadržavanje na krajnjim točkama ne dužim od pola sata.


Unos podataka u dnevnik promatranja:

Tablica koja se sastoji od tri sloja tzv. sheeta. Prvi sloj sadrži popis sa nekoliko vrsta čaplji, drugi sloj sadrži veći broj vrsta ptica koje nisu čaplje, a treći sloj je predviđen za upisivanje uočenih vrsta kojih nema ne prethodnim slojevima. Na svaki uneste predviđene osobne podatke, mjesto i vrijeme promatranja, vremenske uvjete i brojnost uočenih vrsta za vrijeme cijelog promatranja.
Dopušteno je upisati i ostala uočena stanja na terenu (lovci, radovi, izlov ribe na ribnjacima, povećan promet i sve ostalo što bi moglo umanjiti ili povećati broj ptica). Sve podatke i fotografije šaljite voditelju projekta Sandru Jurišiću koji će sakupljene podatke objediniti i prilagoditi za prikaz na karti Hrvatske.


Želimo vam puno lijepih i ugodnih trenutaka!
HDZPP